Beslist Samen

Erasmus MC is samen met één ander UMC, UMC Maastricht, en tien ziekenhuizen gestart met het implementatieprogramma ‘Beslist samen!’. Met subsidie vanuit Zorginstituut Nederland en ondersteuning van experts en patiëntenorganisaties zijn twee teams, de Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen en de Polikliniek Familiaire hypercholesterolemie, aan de slag. Binnenkort zullen naar verwachting meerdere behandelteams aansluiten.

Nieuwe poli
De Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen (PCB) is een polikliniek waar patiënten naar worden doorverwezen indien zij geconfronteerd worden met complexe behandelbeslissingen. Om deze complexe behandelbeslissingen inzichtelijk te maken wordt er in een multidisciplinair verband gesproken over de mogelijke behandelingen en advies uitgebracht. De verwijzer en de patiënt worden zo geholpen de meest passende afweging te maken op basis van de wensen, behoefte en voorkeuren van de patiënt.
Door de multidisciplinaire samenstelling met onder andere participatie van ethici, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers kunnen alle facetten van de patiënt en diens situatie worden beoordeeld en met de patiënt worden besproken.

Polikliniek Familiaire Hypercholosterolemie
Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening waarbij het cholesterol gehalte in het bloed te hoog is. Dit kan leiden tot hart- en vaataandoeningen. Het behandelteam van deze patiëntengroep is samen met de patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep in gesprek op welke manier gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer verder gestimuleerd kan worden. Dit zal onder andere gebeuren door de implementatie van de consultkaart.

Share This