Het bevorderen van patient empowerment

Patient empowerment omvat het  beschikbaar stellen van voldoende op maat afgestemde informatie en educatie voor de patiënt met als doel de patiënt meer regie en verantwoordelijkheid te geven over de eigen farmacotherapie.

Naar verwachting zal dit de kwaliteit van leven en de doelmatigheid van de farmaceutische zorg bevorderen. Hiertoe dient de apotheek/de apotheker niet alleen zichtbaarder te worden voor de kliniek, maar vooral voor de patiënt. Alleen met een goede zichtbaarheid zal de patiënt  voldoende vertrouwen krijgen in de zorg verleend door de apotheker, waardoor deze zorg ook daadwerkelijk kan leiden tot een betere uitkomst van de farmacotherapie.

Het doel van dit project is om het bovenstaande middels een pilotstudie in de praktijk te brengen bij één specifieke patiëntengroep (namelijk patiënten die anticoagulantia gebruiken) en de effecten ervan te evalueren.

Share This