Inspiratie en bezinning

Met deze website bieden de geestelijk verzorgers van het Erasmus MC patiënten, naasten en medewerkers een plek om inspiratie op te doen.

In deze onzekere tijden van Corona biedt de website een platform voor bemoediging, bezinning en inspiratie. Verbindt je met anderen door een bericht te plaatsen of lees wat anderen delen.

Verder biedt de website ruimte om te zoeken tussen woorden en beelden, naar dat wat jou inspireert in de situatie waar je op dit moment in zit.

Wat raakt je? Waar kun je mee verder?

Share This