Waardegedreven Zorg-teams

Wat is waardegedreven zorg?

Waardegedreven zorg is het samen met de patiënt werken aan de voor hem of haar beste zorg en uitkomsten. Het gaat hierbij niet alleen om klinische resultaten, maar ook om wat patiënten ervaren als goede uitkomsten van zorg, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit van leven. Wat zijn hun persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden? Door hier gericht naar te vragen, willen we ervoor zorgen dat patiënten zelf de regie kunnen nemen over hun behandeling en kwaliteit van leven, ondersteund door onze zorgverleners. Patiënten die hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen, vullen ter voorbereiding op het polikliniekbezoek een aantal vragen in over hun mentale en fysieke gezondheid en algemene kwaliteit van leven.

Wil u meer weten, dan kunt u kijken op https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/patient-als-partner

Share This