Zorg voor naasten op de volwassen IC

De volwassen IC maakt een groot onderdeel uit van het landelijke project  Family Centered Care op een IC,  wat uiteindelijk geresulteerd heeft in oprichting van een stichting die informatie deelt over Family & Patient Centered Intensive Care, Stichting FCIC.

Interventies die hieruit voortkomen om de zorg voor naasten op de volwassen IC te verbeteren, zijn enerzijds gericht op het geven van informatie, anderzijds om ruimte te bieden aan het verwerken van emoties die met een IC-opname gepaard kunnen gaan. Onderzoek met de Consumer Quality Index ´Naasten op de IC´ wees uit dat er een positief effect op de kwaliteit van zorg is vanuit het perspectief van de naasten.

Share This